Energibesparelser

Denne etterisoleringen utføres hovedsaklig fra utsiden av bygget, og på "kald side" av ytterveggens dampsperre. Dersom man velger å isolere fra innsiden, anbefales det maksimum 50 mm isolert påforing på innsiden av dampsperren (varm side). Dette kalles "inntrukket dampsperre", og er en god løsning fordi den tillater penetrering av innvendig...

Gamle vinduer og eldre dører har høyt varmetap. Kanskje merker du at det trekker kald luft fra karmen på dine gamle vinduer i dag? Som oftest skyldes dette at tetningslisten er gammel og ikke lenger hindrer luftlekkasje. Tette-arbeidet mellom karmen og ytterveggen kan også være av eldre dato.

Hvis man ønsker å beholde eksisterende tak, erstatter man gammel mineralull med moderne isolasjon fra innsiden. Det må isoleres med tykkelse tilsvarende bredden på taksperrene. For å oppnå tilfredsstillende isolasjonstykkelse, bør man ofte fore ned taksperrene slik at man påfører mer isolasjon. Påføringen kan kryss-lektes på tvers av sperrene for å...