Erichsen Energirådgivning er sertifisert energirådgiver mot privatmarkedet, med nedslagsfelt i Hamar og omegn. Vårt mål at du som kunde skal oppnå bedre inneklima og økt komfort i din bolig, samtidig som du mottar maksimal økonomisk støtte fra ENOVA. 


En eldre bolig krever ofte mye energi. For å redusere energibehovet bør man gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen.

Erichsen Energirådgivning leverer energirådgivningstjenester tilpasset ditt behov. Gode råd er viktige for å ta riktig beslutning med tanke på valg av energiløsninger. Erichsen Energirådgivning er godkjent ENØK-konsulent, og vi bistår deg med å søke tilskudd til gjennomføring av energiprosjekter til ENOVA. Kontakt oss for gode råd i dag.

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning/


Robert Westbye Erichsen

Utdannet Fagskoleingeniør FDVU ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik • Fagskoleingeniør Bygg- og anlegg ved Sofienberg Tekniske Fagskole, Oslo • Byggmester • Sertifisert energirådgiver   Studert ved Høgskulen på Vestlandet innen Teknisk forvaltning, bygningsfysikk, eiendomsutvikling, juridisk og økonomisk forvaltning • Lang arbeidserfaring fra byggbransjen • Stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner • Strukturert, nøye og løsningsorientert