Prosessen

1: Kundehenvendelse

Kunde tar kontakt. Vi tar en kort gjennomgang av boligens tilstand og kundens behov/ønsker.

2:  Avtale

Kunde godkjenner tilbud tilsendt elektronisk, og vi avtaler tidspunkt for befaring.

3: Dokumenter

Dersom det foreligger prospekt/tegninger og andre relevante dokumenter om boligen, sendes dette til energirådgiver.  

4: Befaring

Rådgiver utfører grundig befaring av boligen. Varighet 1-3 timer, avhengig av boligens størrelse og kompleksitet.

5: Rapport utarbeides

Energirådgiver utarbeider grundig rapport/energiberegning som inneholder ny energimerking.

6: Tiltaksplan/Erklæring

Du mottar en tiltaksplan over anbefalte tiltak. Etter at huset er ferdig oppgradert sender du erklæring på utført arbeid.


Vi bistår deg gjennom hele prosessen og gir deg veiledning underveis.

Erichsen Energirådgivning tilbyr tjenester rettet mot privatmarkedet.