Utskifting av vindu og ytterdør

17.08.2022

Gamle vinduer og eldre dører har høyt varmetap. Kanskje merker du at det trekker kald luft fra karmen på dine gamle vinduer i dag? Som oftest skyldes dette at tetningslisten er gammel og ikke lenger hindrer  luftlekkasje. Tette-arbeidet mellom karmen og ytterveggen kan også være av eldre dato.

Glasset i vinduet er selve isolasjons-barrieren mellom den varme inneluften og kalde uteluften. Eldre vinduer har ofte et enkelt eller dobbelt glasslag, mens moderne vinduer ofte har trelags glass - i tillegg til at rammen er bygd opp av materialer som har lav varmeledningsevne.

Skifter man til nye, moderne vinduer og dører er dette en av de mest energibesparende tiltakene du kan gjøre.