Etterisolering av tak

17.08.2022

Hvis man ønsker å beholde eksisterende tak, erstatter man gammel mineralull med moderne isolasjon fra innsiden. Det må isoleres med tykkelse tilsvarende bredden på taksperrene. For å oppnå tilfredsstillende isolasjonstykkelse, bør man ofte fore ned taksperrene slik at man påfører mer isolasjon. Påføringen kan kryss-lektes på tvers av sperrene for å minimere eventuell kuldebro. Den beste isoleringer får man med et såkalt uavbrutt isolasjonssjikt.

Man bør ofte isolere taket med 30-40cm tykkelse for et godt resultat av energiberegningen. Fordi taket ofte er en bygningsdel med høyt varmetap, lønner det seg å isolere mest mulig på dette området.

Ved etterisolering er det mange som bestemmer seg for å heve taket sitt. Ved å gjøre dette får man plass til tilstrekkelig mengde isolasjon - og i mange tilfeller kanaler til et balansert ventilasjonssystem. Balansert ventilasjon er også et meget godt tiltak som bedrer inneklimaet, og reduserer luftlekkasjer fra naturlig ventilasjon (lufteluker).

Etterisolering av tak et et valg man garantert ikke vil angre på!